วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ดาวเหนือคลินิกการแพทย์แผนไทย
ออกบริการวิชาการโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน 2567
นำโดย อาจารย์กรองแก้ว หนูอิ่ม อาจารย์กัญญพัชร พุฒโสม และนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรในครัวเรือนปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสาธิตทำสมุนไพรแช่เท้าในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองเบื้องต้น ณ หมู่ 10 หมู่บ้านลานขวาง ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก