วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  โดย อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์พรพรรณ  สีเทียน  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์อภิชญา  อภิโชคหิรัญ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และคณะอาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษา  ได้รับเชิญจาก วิทยาลัยชุมชนตาก เพื่อเป็นวิทยาก ในการสัมนาวิชาการ เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.แม่สอด หัวข้อ “การเรียนรู้แหล่งธุรกิจใหม่สู่ตลาดออนไลน์ ในสังคมยุคปัจจุบันและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์สื่อสารกับการค้าิิน” ในวันที่ 5 เมษายน  2567  ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ อ.แม่สอด  จ.ตาก